SIK SORULAN SORULAR

En Uygun KASKO Sigortası

20 Sigorta şirketinden teklifleri sunalım. En uygun olanını seçin.

KASKO İçin Merak Ettikleriniz

KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI

 

   Bu sigorta kapsamında, sigortalının uğrayacağı maddi zararlar aşağıdaki hallerin oluşması durumunda sigortacı tarafından karşılanır ve kasko sigortasının ana teminatlarını oluşturur.

 • Motorlu veya motorsuz aracın karayolunda başka taşıtlarla bir kazaya karışması.
 • Sigortalı aracın hareketli veya hareketsiz durumdayken aracı başka bir cismin çarpması, sigortalı aracın başka bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması.
 • 3. Şahısların bilerek ve isteyerek araca zarar vermesi veya şaka sonucunda oluşacak hasarlar.
 • Aracın alev alması neticesinde oluşacak hasarlar.
 • Aracın çalınması veya çalınma eylemi sırasında oluşabilecek zararlar.

 

Kasko sigortası Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

Sigorta kapsamı, sigorta poliçesinde belirtilen araç ve sigortada belirtilmesi şartı ile araca sonradan eklenmiş her türlü aksesuar teminat altındadır.

 

AŞAĞIDA BELİRTİLEN HALLER EK SÖZLEŞMEYLE TEMİNATLARA DAHİL EDİLEBİLİR.

 • Türkiye sınırları dışında oluşabilecek zararlar
 • Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri sonucunda oluşabilecek zararlar
 • Terör eylemleri sonucunda oluşabilecek zararlar
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi sonucunda oluşabilecek zararlar
 • Sel ve su baskını sonucu meydana gelen zararlar
 • Tütün ve tütün ürünlerinin kullanılması sonucu meydana gelen zararlar.
 • Hasar durumunda meydana gelebilecek gelir kayıpları.
 • Aracın anahtarının çalınması veya araç sahibinin isteği dışında ele geçirilip çalınması ve bu esnada meydana gelen zararlar

En Uygun Konut Sigortası

20 Sigorta şirketinden teklifleri sunalım. En uygun olanını seçin.

Konut Sigortası İçin Merak Ettikleriniz

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

 

Sigortanın Kapsamı

  Yangın, yıldırım, infilak veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hareketin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar

 

Sigorta Bedeli

  Taşınmaz mallarda; Binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler ile temeller istinat duvarları sigorta bedelinin kapsamı içerisindedir.

   Taşınır mallarda; Sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin içine giren şeyler.

   Sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedele ilişkin tanım içine giren, her şey, poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın, ikame veya yeni satın alma dolayısıyla sonradan girmiş bulunsa dahi sigorta kapsamı içindedir.

   Aksine sözleşme yoksa, yalnız sigorta ettirene ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait şeyler sigorta kapsamı içindedir.

 

 

Ek Sözleşmeyle Sigorta Kapsamı İçerisine Girebilecek Bazı Teminatlar.

 • Terör, Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
 • Deprem ve yanardağ
 • Kar ağırlığı, Sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman
 • Hava, kara ve deniz taşıtları çarpması
 • Kötü niyetli hareketler
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kira kaybı
 • Yangın mali sorumluluk.

Bunların dışında; sanat eserleri, antika eşyalar, tablo ve resimler gibi değeri olan şeyler ek sözleşmeyle teminat içerisine alınabilir.

 


En Uygun Özel Sağlık Sigortası

20 Sigorta şirketinden teklifleri sunalım. En uygun olanını seçin.

Özel Sağlık Sigortası İçin Merak Ettikleriniz

SAĞLIK SİGORTASI

 

Sigortalıların sağlık yardımı, tedavi ve ilaç alımlarına karşı teminat veren sigortadır çeşididir. Şirketlerden onay alınması kaydıyla, ameliyat, tedavi ve ilaç alımları teminat limitleri çerçevesinde muafiyetli veya muafiyetsiz olarak karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerde farklılık göstermekle beraber, herhangi bir sebep olmaksızın yapılan harcamalar ve sürekli yapılan sağlık kontrolleri teminat haricidir.

 

Teminatlar  

 • Ayakta Tedavi; Teminat kapsamında muayene, küçük müdahaleler, ilaç giderleri ve teşhis koyma süreçlerini kapsar 
 • Yatarak Tedavi; Ambulans ile nakil dahil olmak üzere, ameliyat veya yatarak yapılan tedaviler ve zorunlu olan diğer sağlık hizmetlerini teminat limitleri tutarında kapsar. 
 • Bu iki teminata ilave olarak fazladan ücret ödeyerek sigortalılar diş, gözlük ve istenen diğer teminatları da poliçelerine ekleyebilirler.


En Uygun Seyahat Sigortası

20 Sigorta şirketinden teklifleri sunalım. En uygun olanını seçin

Seyahat Sigortası İçin Merak Ettikleriniz

Seyahat Sağlık Sigortası 

 • Herhangi ulaşım araçlarından birini kullanarak yurt içi, yurt dışı veya yurt dışından ülkemize yolculuk yapanları, yolculukları sırasında karşılaşacakları sağlık risklerine karşı teminat altına alan sigorta çeşididir.  
 • Poliçe geçerlilik tarihleri arasında oluşan kaza veya hastalık sonucunda oluşan sağlık harcamalarını teminat limitleri çerçevesinde karşılar. Hastalık halinin önceden yaşanmış bir duruma bağlı olmaması gerekmektedir. 
 • Seyahatin iptal olması durumunda, sigorta şirketine 24 saat öncesinde haber verilmesi kaydıyla poliçe iptal edilebilir

Sigorta Geçerlilik tarihi  

 • Yurt dışı için, pasaportla çıkış tarihi.
 • Yurt dışından ülkemize seyahat için, pasaportla giriş tarihi.
 • Yurt içi seyahatler için ise, sigorta başlangıç tarihi ve bitiş tarihi baz alınır  

Poliçe Teminatları  

 • Ani hastalık veya yaralanma sonucu sigortalının hastane, ameliyat, ilaç ve sağlık harcamaları sigorta şirketi tarafından teminat limitleri kapsamı içerisinde karşılanır 
 • Sigortalının tedavisi bittikten sonra taburcu edilmesi durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgah adresine kendi imkanlarıyla dönemeyeceğine ilgili sağlık kuruluşu tarafından karar verilirse, sigorta şirketi en uygun nakil aracıyla sigortalının nakledilmesi için gerekli giderleri karşılayacaktır. 
 • Sigortalı, hastalık veya yaralanma sonucu vefat ederse sigorta şirketi cenazenin talep edilen adrese taşınması için gerekli masrafları karşılayacaktır.


En Uygun Zorunlu Deprem Sigortası

20 Sigorta şirketinden teklifleri sunalım. En uygun olanını seçin.

Zorunlu Deprem Sigortası İçin Merak Ettikleriniz

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI ( DASK )

 

  Deprem nedeniyle meydana gelen maddi zararlar ve depremin neden olduğu yangın, infilak, yer kayması veya tsunami’ nin vereceği hasarları kapsar.

 

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI HANGİ YAPILARA YAPILIR

 • Mesken olarak inşa edilmiş yapılar.
 • Mesken olarak inşa edilmiş binalardaki ticarethaneler.

 

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMI DIŞINDA KALAN BİNALAR

 • Köy nüfusuna kayıtlıve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar
 • Bütünü ticari alan olarak kullanılan yapılar.
 • Projesi bulunmayan binalar.
 • Projesi bulunmayan binalar.
 • Kamu tarafından yıkılmasına karar verilen ve mesken olarak kullanıma uygun olmayan binalar

En Uygun Trafik Sigortası

20 Sigorta şirketinden teklifleri sunalım. En uygun olanını seçin.

Zorunlu Trafik Sigortası İçin Merak Ettikleriniz

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( TRAFİK SİGORTASI )

   Trafik sigortası, sigorta poliçesinde belirtilen motorlu aracın bir kaza neticesinde 3. Şahıs araçlarına veya 3. Şahısların kendilerine verebileceği zararlar için sigortalıyı belirli limitlerle teminat altına alan zorunlu sigortadır.

Kaza sonucunda aşağıda belirtilen zararlar karşılanır;

 • 3. Şahısların ekonomik değer teşkil eden mal varlığında azalma olması.
 • 3. Şahısların uzuvlarının eksilmesi, sürekli maluliyet veya ölümüne sebebiyet verilmesi.

 

TRAFİK SİGORTASI HAKKINDA BİLGİLER.

 • Trafik sigortası Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.
 • Sigortalının motorlu aracıyla ilgili hasarlar teminat altında değildir, 3. Şahıs hasarları için yaptırılır. Kasko sigorta poliçesi ile karıştırılmamalıdır.
 • Trafik sigortasının kazanın olduğu gün ve saatte yürürlükte olması gerekmektedir.
 • Trafik sigorta poliçesi poliçenin düzenlendiği saat itibariyle başlayıp 1 yıl sonra aynı gün öğle saat 12:00’ de sona ermektedir.


En Doğru Sigortayı En Uygun Fiyata Alın

Sigortanom; kurulduğu tarihten itibaren trafik sigortası, sağlık sigortası, seyahat sigortası ve konut sigortası gibi seçenekleriyle dijital sigortacılık alanında, ileri teknolojik alt yapısı ve uzman ekibiyle müşterilerinin sigortacılık sektöründe ihtiyaç duyduğu çözümlere hızlı ve uygun fiyatla ulaşmasını sağlamaktadır.

Daha Fazla...

Müşteri Yorumları

Sigorta Tarihlerinizin Takibini Yapıyor musunuz?

sigortanom

Sigorta Takibi

Sigorta Tarihlerinizin Takibini Yapıyor musunuz?

sigortanom

Her Aşamada Yanınızda!

Sigorta Tarihlerinizin Takibini Yapıyor musunuz?

sigortanom